Overzicht van het archief in het heemkunde lokaal

Archief in het heemkunde lokaal

In hetzelfde gebouw huist ook Natuurpunt. Zij beschikken, net als de heemkundige kring, over een uitgebreide bibliotheek. Beide bevatten een unieke collectie boeken en monografieŽn van meer dan 140 strekkende meter. De bibliotheek bevat naast encyclopedieŽn en naslagwerken vooral werken over geschiedenis, cultuurgeschiedenis, heemkunde, land- en volkenkunde, Franse, Nederlandstalige, Duitse en Engelse literatuur, geologie, aardrijkskunde en fauna en flora naast genealogische en natuurkundige tijdschriften. De inventarisatie is nog bezig. De geÔnventariseerde boeken (ca. 200) staan in de databank.

Er is ook een schaduwarchief van de gemeenten Boechout en Vremde aanwezig met onder meer gemeentelijke briefwisseling uit de gemeente uit de periode 1914-1971, rekeningen uit de periode 1861-1900, parochiearchief van Vremde, memorialen van de provincie Antwerpen (1815-1971), kadastrale leggers en 62 mappen met kopieŽn van verzameld archiefmateriaal over Boechout en Vremde uit verschillende officiŽle bewaarinstellingen, zoals het Stadsarchief Antwerpen, het Rijksarchief Brussel en Gent.

Dankzij schenkingen van inwoners en gewezen dorpelingen bewaart de heemkring oude documenten van en herinneringen aan enkele plaatselijke verenigingen. Van Het Laatste Nieuws, de Nieuwe Rotterdamse Courant en Le Matin zijn de jaargangen 1914-1918 beschikbaar. Een heel uitgebreide verzameling van weekblad De Volksbode is een van de waardevolle elementen.

In de loop der jaren werden affiches met aankondigingen van evenementen en manifestaties, een uitgebreide fototheek met glasnegatieven en fotoís, thematische dossiers verzameld evenals een kleinere collectie rouwbrieven en bidprentjes. Er zijn ook 90 microfilms (gemaakt door Mormonen) met gegevens over Boechout-Vremde.

Zie ook www.archiefbank.be waar een overzicht van inventarissen van vele heemkringen verzameld staan (klik daar op Databank om iets op te zoeken).

In het lokaal staat een PC opgesteld met onze uitgebreide beeldbank, echter zonder internet aansluiting.