Thema opbouw

Elk object krijgt een thema toegekend. Thema's worden in een hierarchische structuur opgebouwd zoals hieronder getoond.
Bij selectie van een thema worden de onderliggende thema's ook geselecteerd.

 • Bedrijven
  • Boerderijen
  • Brouwerijen
  • Fabrieken
  • Molens
  • Onderwijs
  • Ontspanning (horeca, filmzalen, ...)
  • Transport
  • Verzorging
  • Winkels
 • Bestuur
  • Bibliotheek
  • Gedenktekens
  • Gemeentebestuur
  • Gemeentehuizen
  • Militair
  • Post (o.a. sportcentrum)
  • Spoorweg
 • Cultuur
  • Ambachten
  • Kunst (inclusief toneel (semi professioneel))
  • Sociaal leven
  • Sport
  • Tentoonstelling (inclusief optredens door amateurs)
  • Verenigingen
 • Gebeurtenissen
  • Ellende (brand, overstroming, ...)
  • Festiviteiten Boechout (stoeten, processies, herdenkingen, ...)
  • Festiviteiten Boshoek (stoeten, processies, herdenkingen, ...)
  • Festiviteiten Vremde (stoeten, processies, herdenkingen, ...)
  • Wereldoorlog I
  • Wereldoorlog II
  • Werken (Aan BMT, Vremdesesteenweg, ...)
 • Landschap
  • Bouwplannen (van woningen of bedrijven)
  • Natuur (weiden, akkers, vergezichten zonder dat een weg te zien is (een weg/pad wordt ingedeeld in Straatzicht))
  • Parken en tuinen (als geen gebouw te zien is)
  • Plattegronden (straten, kerkhoven, ...)
  • Waterlopen
 • Omliggende gebieden
 • Personen
  • Groepsportretten
  • Persoon
 • Religie
  • Kapellen
  • Kerken
  • Kloosters
  • Overlijden (kerkhoven, begrafenissen, ...)
  • Pastorie
  • Religieus leven (communie, begrafenis (stoeten e.d.: zie Gebeurtenissen))
 • Straatzichten
  • Straatzicht Boechout
  • Straatzicht Vremde
 • Woningen
  • Appartementsgebouwen
  • Arbeidershuizen / Herenhuizen (rij-huizen)
  • Kastelen
  • Villas / Cottages (losstaande woningen)