Boechout-Vremde

Klik op de foto om naar onze beeldbank te gaan
(
17
)

Woonst van dokter Theo Tuts, burgemeester van 1921 tot 1940.

Het gebeurde in het verleden

Boechout 25.3.1905 - verslag van de plaatselijke gezondheidskommissie
... het gebouw bewoond door Frans De Visser en toebehoorende aan vrouw de wed. Peeters-Weygaert, maar een inwendige grootte heeft van 17,9450 m² en eenen inhoud van 37,6845 m³ en dat het daarenboven zeer slecht verlicht en verlucht is, zoodat het geenszins beantwoordt aan de vereischten eener gezonde woning, en daarom niet tot eene woning zou mogen dienen ... De bewoning van het bovenvermelde gebouw wordt verboden ... zal moeten ontruimd worden binnen de veertien dagen ...

Uit ons artikel Zorg (Boechout) van 2011

We graven voortdurend in de geschiedenis van onze dorpen en publiceren onze bevindigen in ons tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt. Onze lezers zijn onze belangrijkste drijfveer om verder te gaan. Daarom houden we het lidgeld zo laag mogelijk.
Wordt abonnee door € 10 te storten op rekening van de Heemkundige kring, BE97 7331 3711 1449, Azalealaan 6, 2531 Vremde.

Daarnaast werken we aan jaarboeken. Die van 2018 is Cafés Herbergen Feesten - Leven in de Brouwerij