Boechout-Vremde

Klik op de foto om naar onze beeldbank te gaan
Ropstock (
21
)

Gebouwd in 1888, vergroot in 1899. 

Het gebeurde in het verleden

Boechout 16.2.1918 - ... vermoedelijk eerstdaags een 300 vluchtelingen herwaarts zullen gezonden worden ... voor eenen min of meer langen tijd geherbergd dienen te worden ... gedurende de eerste dagen gezamentlijk moeten geherbergd en gevoed worden ... de schoollokalen der meisjesschool (Sint-Bavoplein 11*) als zeer geschikt voorkomen

Uit ons artikel Zorg (Boechout) van 2011

We graven voortdurend in de geschiedenis van onze dorpen en publiceren onze bevindigen in ons tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt. Onze lezers zijn onze belangrijkste drijfveer om verder te gaan. Daarom houden we het lidgeld zo laag mogelijk.
Wordt abonnee door € 10 te storten op rekening van de Heemkundige kring, BE97 7331 3711 1449, Azalealaan 6, 2531 Vremde.

Daarnaast werken we aan jaarboeken. Die van 2018 is Cafés Herbergen Feesten - Leven in de Brouwerij