Image 1 Image 2 Image 3 Image 4


Welkom op de website van HK Het Speelhof

HK Het Speelhof werd in 1983 boven de doopvont gehouden. Sinds 1984 verzorgt zij driemaandelijks een tijdschrift met grote en kleine verhalen over het plaatselijke verleden. In nauwe samenwerking met de gemeente zagen ook al twaalf jaarboeken het licht. Daarnaast organiseert de vereniging tentoonstellingen, historische wandelingen en is ze de vraagbaak voor zowat alles met een lokale historische of culturele betekenis.

De vereniging bewaart ook de actuele gebeurtenissen, want die vullen snel het plaatselijke verleden aan.

Een nieuwtje uit het verleden

Boechout 17.9.1866 - De Burgemeester verlangt het gevoelen te kennen van den Raad over de danspartyen of het Spel met de kermis dagen welke aanstaande zyn. ... zeven voor en een tegen het houden van Spel, dus aangenomen ingeval er tusschen heden en acht dagen geen bijzonder geval van ziekte voorkomt. …

866