Image 1 Image 2 Image 3 Image 4


Welkom op de website van HK Het Speelhof

HK Het Speelhof werd in 1983 boven de doopvont gehouden. Sinds 1984 verzorgt zij driemaandelijks een tijdschrift met grote en kleine verhalen over het plaatselijke verleden. In nauwe samenwerking met de gemeente zagen ook al twaalf jaarboeken het licht. Daarnaast organiseert de vereniging tentoonstellingen, historische wandelingen en is ze de vraagbaak voor zowat alles met een lokale historische of culturele betekenis.

De vereniging bewaart ook de actuele gebeurtenissen, want die vullen snel het plaatselijke verleden aan.

We hebben duizenden foto's die we nog moeten uitfilteren en voorzien van voldoende uitleg, maar dat vraagt nog veel tijd.
.

Een nieuwtje uit het verleden

Vremde 18.1.1918 - Betrekkelyk eene leening ... daar onze buitengewone en gewone kredieten totaal uitgeput zyn. ... dat het gestemde krediet voor Voeding onzer Medeburgers uitsluitelyk bestemd is om te voorzien in het onderhoud der school- en volkssoepen, beide werken die van het grootste belang zyn voor de huidige volksvoeding en die tengevolge der prysverhooging der daarin gebruikte producten meer geldelyken steun vergen. ...

1308